Học phí trường Đại học Bách khoa Hà Nội: Thấp nhất là 17 triệu

Lên top