Học phí phải là rào cản để tránh việc vào đại học trở thành “học đại"

Đại biểu Lê Quân (đoàn Cà Mau), Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội thảo luận tại phiên họp. Ảnh: Quốc hội
Đại biểu Lê Quân (đoàn Cà Mau), Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội thảo luận tại phiên họp. Ảnh: Quốc hội
Đại biểu Lê Quân (đoàn Cà Mau), Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội thảo luận tại phiên họp. Ảnh: Quốc hội
Lên top