Học phí 1 trường công lập tại TPHCM lên tới gần 640 triệu đồng

Trường Quốc tế Việt Nam- Phần Lan. Ảnh: VFiS
Trường Quốc tế Việt Nam- Phần Lan. Ảnh: VFiS
Trường Quốc tế Việt Nam- Phần Lan. Ảnh: VFiS
Lên top