Học lớp 3 vẫn không viết đúng tên mình!

Cháu bé này lên lớp 3 vẫn chưa viết được tên của mình. Ảnh: PV
Cháu bé này lên lớp 3 vẫn chưa viết được tên của mình. Ảnh: PV
Cháu bé này lên lớp 3 vẫn chưa viết được tên của mình. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top