Học lại quá 5% tổng số tín chỉ, sinh viên bị giảm 1 bậc hạng tốt nghiệp

Giảm 1 bậc hạng tốt nghiệp đối với sinh viên có điểm trung bình tích lũy loại giỏi, xuất sắc mà đã học lại quá 5% tổng số tín chỉ. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Giảm 1 bậc hạng tốt nghiệp đối với sinh viên có điểm trung bình tích lũy loại giỏi, xuất sắc mà đã học lại quá 5% tổng số tín chỉ. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Giảm 1 bậc hạng tốt nghiệp đối với sinh viên có điểm trung bình tích lũy loại giỏi, xuất sắc mà đã học lại quá 5% tổng số tín chỉ. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Lên top