Học giả Việt Nam nhận 3 khoản tài trợ nghiên cứu khoa học của Mỹ

Tiến sĩ Đặng Thúy Bình (bên phải), Đại học Nha Trang, một trong những nhà khoa học Việt Nam từng nhận giải thưởng nghiên cứu từ Chương trình Quan hệ Đối tác Thúc đẩy Tham gia Nghiên cứu (PEER) do USAID tài trợ. Ảnh minh họa. Ảnh: USAID.
Tiến sĩ Đặng Thúy Bình (bên phải), Đại học Nha Trang, một trong những nhà khoa học Việt Nam từng nhận giải thưởng nghiên cứu từ Chương trình Quan hệ Đối tác Thúc đẩy Tham gia Nghiên cứu (PEER) do USAID tài trợ. Ảnh minh họa. Ảnh: USAID.
Tiến sĩ Đặng Thúy Bình (bên phải), Đại học Nha Trang, một trong những nhà khoa học Việt Nam từng nhận giải thưởng nghiên cứu từ Chương trình Quan hệ Đối tác Thúc đẩy Tham gia Nghiên cứu (PEER) do USAID tài trợ. Ảnh minh họa. Ảnh: USAID.
Lên top