“Học để thi, bắt học sinh phải giỏi toàn diện là những quan niệm giáo dục sai lầm”

Học sinh Việt Nam vẫn phải quay cuồng trong quá nhiều kỳ thi. Ảnh minh họa: Tô Thế.
Học sinh Việt Nam vẫn phải quay cuồng trong quá nhiều kỳ thi. Ảnh minh họa: Tô Thế.
Học sinh Việt Nam vẫn phải quay cuồng trong quá nhiều kỳ thi. Ảnh minh họa: Tô Thế.
Lên top