Học đại học ngành Golf 4 năm ra trường làm gì?

Ngành Golf được đào tạo 4 năm. Ảnh: Hội Golf TPHCM
Ngành Golf được đào tạo 4 năm. Ảnh: Hội Golf TPHCM
Ngành Golf được đào tạo 4 năm. Ảnh: Hội Golf TPHCM
Lên top