Hoang mang cách đánh vần “lạ”cho học sinh lớp 1: “Đến giáo sư còn rối, huống chi phụ huynh”

Cô giáo dạy cách đánh vần theo sách "Công nghệ giáo dục".
Cô giáo dạy cách đánh vần theo sách "Công nghệ giáo dục".
Cô giáo dạy cách đánh vần theo sách "Công nghệ giáo dục".
Lên top