Hòa Bình xem xét kiểm điểm 26 đảng viên liên quan gian lận thi cử

Sở Giáo dục- Đào tạo Hòa Bình- nơi đã để xảy ra tiêu cực trong kỳ thi năm 2018 (Ảnh: giadinh.net.vn)
Sở Giáo dục- Đào tạo Hòa Bình- nơi đã để xảy ra tiêu cực trong kỳ thi năm 2018 (Ảnh: giadinh.net.vn)
Sở Giáo dục- Đào tạo Hòa Bình- nơi đã để xảy ra tiêu cực trong kỳ thi năm 2018 (Ảnh: giadinh.net.vn)
Lên top