Hòa Bình cho toàn bộ học sinh, sinh viên nghỉ học trực tiếp

Hòa Bình cho toàn bộ trẻ em, học sinh, sinh viên, học viên tạm dừng việc học trực tiếp tại trường. Ảnh: Minh Nguyễn
Hòa Bình cho toàn bộ trẻ em, học sinh, sinh viên, học viên tạm dừng việc học trực tiếp tại trường. Ảnh: Minh Nguyễn
Hòa Bình cho toàn bộ trẻ em, học sinh, sinh viên, học viên tạm dừng việc học trực tiếp tại trường. Ảnh: Minh Nguyễn
Lên top