Hòa Bình cho học sinh huyện giáp Hà Nội đi học trở lại

Huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cho học sinh đi học trở lại sau thời gian giãn cách xã hội. Ảnh: Minh Nguyễn.
Huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cho học sinh đi học trở lại sau thời gian giãn cách xã hội. Ảnh: Minh Nguyễn.
Huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cho học sinh đi học trở lại sau thời gian giãn cách xã hội. Ảnh: Minh Nguyễn.
Lên top