Hòa Bình: Các địa phương, đơn vị chủ động hình thức dạy học

Căn cứ tình hình diễn biến dịch, cấp độ dịch, các địa phương, đơn vị chủ động lựa chọn phương án và hình thức dạy học phù hợp. Ảnh: Minh Nguyễn.
Căn cứ tình hình diễn biến dịch, cấp độ dịch, các địa phương, đơn vị chủ động lựa chọn phương án và hình thức dạy học phù hợp. Ảnh: Minh Nguyễn.
Căn cứ tình hình diễn biến dịch, cấp độ dịch, các địa phương, đơn vị chủ động lựa chọn phương án và hình thức dạy học phù hợp. Ảnh: Minh Nguyễn.
Lên top