Hỗ trợ du học sinh Việt Nam "du học trong nước" để giữ chân ngoại tệ

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Thúc đẩy cơ hội học tập chương trình giáo dục quốc tế tại Việt Nam là cách để giữ nguồn chi phí dành cho du học ở lại Việt Nam.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Thúc đẩy cơ hội học tập chương trình giáo dục quốc tế tại Việt Nam là cách để giữ nguồn chi phí dành cho du học ở lại Việt Nam.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Thúc đẩy cơ hội học tập chương trình giáo dục quốc tế tại Việt Nam là cách để giữ nguồn chi phí dành cho du học ở lại Việt Nam.
Lên top