Hồ sơ xét chuẩn giáo sư của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến lần thứ hai bị rớt

Hồ sơ của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến có khả năng sẽ không được công nhận đạt chuẩn.
Hồ sơ của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến có khả năng sẽ không được công nhận đạt chuẩn.
Hồ sơ của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến có khả năng sẽ không được công nhận đạt chuẩn.
Lên top