Hồ sơ công nhận giáo sư của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến gặp rắc rối vì có đơn kiện

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh: TL
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh: TL
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh: TL
Lên top