Hiệu trưởng trường thu phí đầu năm hơn 9 triệu đồng: "Hôm nay tôi nói thật!"

Trường THCS Minh Tân (Hải Phòng)
Trường THCS Minh Tân (Hải Phòng)