Hiệu trưởng THCS Mai Đình nói gì về việc giáo viên để lọt đề thi ra ngoài?

Trường THCS Mai Đình (Sóc Sơn) nơi giáo viên Nông Hoàng Phúc đã công tác nhiều năm nay.
Trường THCS Mai Đình (Sóc Sơn) nơi giáo viên Nông Hoàng Phúc đã công tác nhiều năm nay.
Trường THCS Mai Đình (Sóc Sơn) nơi giáo viên Nông Hoàng Phúc đã công tác nhiều năm nay.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM