Hiệu trưởng sử dụng tài sản công không minh bạch: Yêu cầu nộp tiền vào NSNN

Công ty Cổ phần Quốc tế Trường Hải tổ chức nhiều lớp đào tạo cho học viên của Cty trong khuôn viên Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo - Nhà trẻ Hà Nội. Ảnh: PV
Công ty Cổ phần Quốc tế Trường Hải tổ chức nhiều lớp đào tạo cho học viên của Cty trong khuôn viên Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo - Nhà trẻ Hà Nội. Ảnh: PV
Công ty Cổ phần Quốc tế Trường Hải tổ chức nhiều lớp đào tạo cho học viên của Cty trong khuôn viên Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo - Nhà trẻ Hà Nội. Ảnh: PV
Lên top