Hiệu trưởng sử dụng tài sản công không minh bạch: Bất chấp lệnh "cấm" của Sở GDĐT Hà Nội

Đơn vị tư nhân thuê phòng học, cơ sở vật chất của Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo-Nhà trẻ Hà Nội làm trụ sở. Ảnh: Bích Hà
Đơn vị tư nhân thuê phòng học, cơ sở vật chất của Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo-Nhà trẻ Hà Nội làm trụ sở. Ảnh: Bích Hà
Đơn vị tư nhân thuê phòng học, cơ sở vật chất của Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo-Nhà trẻ Hà Nội làm trụ sở. Ảnh: Bích Hà
Lên top