Hiệu trưởng lí giải về thông báo thu hơn 9 triệu đồng các khoản đóng góp đầu năm

Tờ thông báo về việc yêu cầu học sinh đóng các khoản đầu năm học được ghi là của Trường THCS Minh Tân. Ảnh: NV
Tờ thông báo về việc yêu cầu học sinh đóng các khoản đầu năm học được ghi là của Trường THCS Minh Tân. Ảnh: NV
Tờ thông báo về việc yêu cầu học sinh đóng các khoản đầu năm học được ghi là của Trường THCS Minh Tân. Ảnh: NV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM