Hiệu trưởng bị tố bắt 42 học sinh lớp 6 đứng nhiều giờ