"Hiến kế" dạy và học online: Tạo môi trường thật trên hệ thống ảo

Học sinh học online ở nhà. Ảnh: Hải Nguyễn
Học sinh học online ở nhà. Ảnh: Hải Nguyễn
Học sinh học online ở nhà. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top