Hi hữu lớp học có 16/49 học sinh được trên 27 điểm

Lớp 12A3 trường Nguyễn Khuyến. Ảnh:NVCC
Lớp 12A3 trường Nguyễn Khuyến. Ảnh:NVCC
Lớp 12A3 trường Nguyễn Khuyến. Ảnh:NVCC

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top