Hết cách ly xã hội mới được tổ chức thi

Thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trong điều kiện phòng, chống dịch. Ảnh: T.Chung
Thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trong điều kiện phòng, chống dịch. Ảnh: T.Chung
Thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trong điều kiện phòng, chống dịch. Ảnh: T.Chung
Lên top