HCV Olympic Toán quốc tế sẽ được thưởng bao nhiêu tiền?

Đội tuyển Olympic toán quốc tế Việt Nam đoạt 2HCV, 1 HCV, 2 HCĐ và 1 bằng khen. Ảnh BGD
Đội tuyển Olympic toán quốc tế Việt Nam đoạt 2HCV, 1 HCV, 2 HCĐ và 1 bằng khen. Ảnh BGD
Đội tuyển Olympic toán quốc tế Việt Nam đoạt 2HCV, 1 HCV, 2 HCĐ và 1 bằng khen. Ảnh BGD
Lên top