Hàng trăm phụ huynh “vây” cổng trường phản đối phân tuyến: UBND huyện có chỉ đạo mới