Hàng trăm học viên Hải Phòng chất vấn Đại học Đông Đô

Đại diện trường Đông Đô không trả lời các câu hỏi, kiến nghị của học viên Hải Phòng. Ảnh: CTV
Đại diện trường Đông Đô không trả lời các câu hỏi, kiến nghị của học viên Hải Phòng. Ảnh: CTV
Đại diện trường Đông Đô không trả lời các câu hỏi, kiến nghị của học viên Hải Phòng. Ảnh: CTV
Lên top