Hàng trăm giáo viên ở Hà Nội có nguy cơ mất việc: Bốc vác, làm thuê để nuôi nghề giáo

Những ngày qua, hàng trăm giáo viên ở Thanh Oai (Hà Nội) lo lắng trước văn bản chấm dứt hợp đồng với các giáo viên do Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai ký. Ảnh: Đặng Đạt
Những ngày qua, hàng trăm giáo viên ở Thanh Oai (Hà Nội) lo lắng trước văn bản chấm dứt hợp đồng với các giáo viên do Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai ký. Ảnh: Đặng Đạt
Những ngày qua, hàng trăm giáo viên ở Thanh Oai (Hà Nội) lo lắng trước văn bản chấm dứt hợp đồng với các giáo viên do Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai ký. Ảnh: Đặng Đạt