Hàng trăm giáo viên hợp đồng lâu năm ở Hà Nội đã hết cơ hội xét đặc cách?

Nhiều quận, huyện đã tiến hành chấm dứt hợp đồng với giáo viên để chờ đợt thi viên chức của thành phố. Thầy Nguyễn Viết Tiến là một trong số giáo viên bị thực hiện điều này.
Nhiều quận, huyện đã tiến hành chấm dứt hợp đồng với giáo viên để chờ đợt thi viên chức của thành phố. Thầy Nguyễn Viết Tiến là một trong số giáo viên bị thực hiện điều này.
Nhiều quận, huyện đã tiến hành chấm dứt hợp đồng với giáo viên để chờ đợt thi viên chức của thành phố. Thầy Nguyễn Viết Tiến là một trong số giáo viên bị thực hiện điều này.
Lên top