Hàng nghìn người "đội mưa" cổ vũ cho nhà "leo núi" Nguyễn Bá Vinh

Học sinh "đội mưa" cổ vũ cho Nguyễn Bá Vinh. Ảnh: Hưng Thơ.
Học sinh "đội mưa" cổ vũ cho Nguyễn Bá Vinh. Ảnh: Hưng Thơ.
Học sinh "đội mưa" cổ vũ cho Nguyễn Bá Vinh. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top