Hàng nghìn học sinh Hải Phòng tham gia tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2021

Hàng nghìn học sinh Hải Phòng tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2021. Ảnh Mai Dung
Hàng nghìn học sinh Hải Phòng tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2021. Ảnh Mai Dung
Hàng nghìn học sinh Hải Phòng tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2021. Ảnh Mai Dung
Lên top