Hàng loạt thí sinh nhận tin nhắn "Điểm thi của bạn rất thấp"

Trường Đại học Gia Định nhắn tin "Điểm thi của bạn rất thấp" đến hàng loạt thí sinh. Ảnh chụp màn hình
Trường Đại học Gia Định nhắn tin "Điểm thi của bạn rất thấp" đến hàng loạt thí sinh. Ảnh chụp màn hình
Trường Đại học Gia Định nhắn tin "Điểm thi của bạn rất thấp" đến hàng loạt thí sinh. Ảnh chụp màn hình
Lên top