Hàng loạt hồ sơ GS, PGS “gian dối”: Các hội đồng xét duyệt không thể vô can

Qua đợt rà soát GS, PGS đã phát hiện ra nhiều người khai hồ sơ không chuẩn xác.
Qua đợt rà soát GS, PGS đã phát hiện ra nhiều người khai hồ sơ không chuẩn xác.
Qua đợt rà soát GS, PGS đã phát hiện ra nhiều người khai hồ sơ không chuẩn xác.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top