Hàng loạt địa phương cho học sinh các cấp đi học trở lại

Hàng loạt địa phương cho học sinh các cấp đi học trực tiếp trở lại vào ngày 29.11. Ảnh: Hải Nguyễn.
Hàng loạt địa phương cho học sinh các cấp đi học trực tiếp trở lại vào ngày 29.11. Ảnh: Hải Nguyễn.
Hàng loạt địa phương cho học sinh các cấp đi học trực tiếp trở lại vào ngày 29.11. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top