Hai trường Việt Nam lọt top 500 đại học trẻ tốt nhất thế giới

Các trường đại học của Việt Nam trong Bảng xếp hạng Young University Rankings 2021. Nguồn: timeshigereducation.com
Các trường đại học của Việt Nam trong Bảng xếp hạng Young University Rankings 2021. Nguồn: timeshigereducation.com
Các trường đại học của Việt Nam trong Bảng xếp hạng Young University Rankings 2021. Nguồn: timeshigereducation.com
Lên top