Hải Phòng yêu cầu kịp thời triển khai hỗ trợ học phí cho học sinh các cấp

TP.Hải Phòng chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh các cấp. Ảnh minh hoạ Cổng TTĐT Hải Phòng
TP.Hải Phòng chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh các cấp. Ảnh minh hoạ Cổng TTĐT Hải Phòng
TP.Hải Phòng chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh các cấp. Ảnh minh hoạ Cổng TTĐT Hải Phòng
Lên top