Hải Phòng xét nghiệm hơn 2.000 thí sinh, cán bộ coi thi tốt nghiệp THPT

Hải Phòng xét nghiệm 2.123 cán bộ, thí sinh kì thi tốt nghiệp THPT tại Vĩnh Bảo. Ảnh CTV
Hải Phòng xét nghiệm 2.123 cán bộ, thí sinh kì thi tốt nghiệp THPT tại Vĩnh Bảo. Ảnh CTV
Hải Phòng xét nghiệm 2.123 cán bộ, thí sinh kì thi tốt nghiệp THPT tại Vĩnh Bảo. Ảnh CTV
Lên top