Hải Phòng xem xét, kiểm điểm Ban giám hiệu Trường tiểu học Hùng Vương

Trường tiểu học Hùng Vương có nhiều khoản thu chưa hợp lý năm học 2019-2020. Ảnh CTV
Trường tiểu học Hùng Vương có nhiều khoản thu chưa hợp lý năm học 2019-2020. Ảnh CTV
Trường tiểu học Hùng Vương có nhiều khoản thu chưa hợp lý năm học 2019-2020. Ảnh CTV
Lên top