Hải Phòng: Trẻ mầm non quận Hải An nghỉ học do dịch COVID-19

Quận Hải An chỉ đạo cho học sinh mầm non nghỉ học từ 7.12, học sinh các khối (trừ lớp 9) chuyển học trực tuyến từ 8.12. Ảnh: Mai Dung
Quận Hải An chỉ đạo cho học sinh mầm non nghỉ học từ 7.12, học sinh các khối (trừ lớp 9) chuyển học trực tuyến từ 8.12. Ảnh: Mai Dung
Quận Hải An chỉ đạo cho học sinh mầm non nghỉ học từ 7.12, học sinh các khối (trừ lớp 9) chuyển học trực tuyến từ 8.12. Ảnh: Mai Dung
Lên top