Hải Phòng thông báo lịch nghỉ Tết nguyên đán của học sinh, giáo viên

Cán bộ, giáo viên các trường học, trung tâm giáo dục nghề nghiệp...trên địa bàn Hải Phòng nghỉ Tết từ 21.1 đến hết 29.1. Ảnh Mai Dung
Cán bộ, giáo viên các trường học, trung tâm giáo dục nghề nghiệp...trên địa bàn Hải Phòng nghỉ Tết từ 21.1 đến hết 29.1. Ảnh Mai Dung
Cán bộ, giáo viên các trường học, trung tâm giáo dục nghề nghiệp...trên địa bàn Hải Phòng nghỉ Tết từ 21.1 đến hết 29.1. Ảnh Mai Dung
Lên top