Hải Phòng sẽ có lớp chuyên tiếng Hàn từ năm học 2021-2022

Hải Phòng mở lớp chuyên tiếng Hàn từ năm học 2021-2022. Ảnh: Tô Thành BHP
Hải Phòng mở lớp chuyên tiếng Hàn từ năm học 2021-2022. Ảnh: Tô Thành BHP
Hải Phòng mở lớp chuyên tiếng Hàn từ năm học 2021-2022. Ảnh: Tô Thành BHP
Lên top