Hải Phòng: Khởi động Cuộc thi Vô địch Tiếng Anh lần thứ 7

Sở Ngoại vụ Hải Phòng - Tập đoàn Havina ký hợp tác, phối hợp tổ chức cuộc thi Vô địch tiếng Anh lần thứ 7 -2020. Ảnh MD
Sở Ngoại vụ Hải Phòng - Tập đoàn Havina ký hợp tác, phối hợp tổ chức cuộc thi Vô địch tiếng Anh lần thứ 7 -2020. Ảnh MD
Sở Ngoại vụ Hải Phòng - Tập đoàn Havina ký hợp tác, phối hợp tổ chức cuộc thi Vô địch tiếng Anh lần thứ 7 -2020. Ảnh MD
Lên top