Hải Phòng: Khiển trách hiệu trưởng của trường có 2 cô giáo đánh học sinh

Trường Tiểu học Quán Toan - nơi xảy ra vụ hai cô giáo bạo hành hàng chục em học sinh lớp 2.
Trường Tiểu học Quán Toan - nơi xảy ra vụ hai cô giáo bạo hành hàng chục em học sinh lớp 2.
Trường Tiểu học Quán Toan - nơi xảy ra vụ hai cô giáo bạo hành hàng chục em học sinh lớp 2.
Lên top