Hải Phòng: Hơn 30.000 học sinh huyện Tiên Lãng tạm dừng đến trường từ 30.11

Học sinh toàn huyện Tiên Lãng dừng đến trường từ 30.11. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng
Học sinh toàn huyện Tiên Lãng dừng đến trường từ 30.11. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng
Học sinh toàn huyện Tiên Lãng dừng đến trường từ 30.11. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng
Lên top