Hải Phòng: Hơn 2.200 học sinh huyện Tiên Lãng tạm dừng đến trường do dịch

Hàng nghìn học sinh huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) dừng đến trường liên quan đến ổ dịch trên địa bàn. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng
Hàng nghìn học sinh huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) dừng đến trường liên quan đến ổ dịch trên địa bàn. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng
Hàng nghìn học sinh huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) dừng đến trường liên quan đến ổ dịch trên địa bàn. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng
Lên top