Hải Phòng: Hàng ngàn học sinh được tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp

Hàng nghìn lượt thí sinh tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2020. Ảnh Mai Dung
Hàng nghìn lượt thí sinh tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2020. Ảnh Mai Dung
Hàng nghìn lượt thí sinh tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2020. Ảnh Mai Dung
Lên top