Hải Phòng đề xuất bỏ môn thi tổ hợp kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Sở GDĐT TP.Hải Phòng đề xuất bỏ môn thi Tổ hợp tại kỳ thi vào lớp 10. Ảnh MD
Sở GDĐT TP.Hải Phòng đề xuất bỏ môn thi Tổ hợp tại kỳ thi vào lớp 10. Ảnh MD
Sở GDĐT TP.Hải Phòng đề xuất bỏ môn thi Tổ hợp tại kỳ thi vào lớp 10. Ảnh MD
Lên top