Hải Phòng công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2020 và cách tra cứu điểm thi

Thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 ở Hải Phòng năm 2020. Ảnh: Mai Dung
Thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 ở Hải Phòng năm 2020. Ảnh: Mai Dung
Thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 ở Hải Phòng năm 2020. Ảnh: Mai Dung
Lên top