Hải Phòng công bố điểm thi lớp 10 năm 2021

Thí sinh đã có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 TP Hải Phòng. Ảnh: HPE
Thí sinh đã có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 TP Hải Phòng. Ảnh: HPE
Thí sinh đã có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 TP Hải Phòng. Ảnh: HPE
Lên top